Zasady prawidłowej izolacji termicznej instalacji sanitarnych: Zmniejszenie strat ciepła i oszczędność energii

Zasady prawidłowej izolacji termicznej instalacji sanitarnych: Zmniejszenie strat ciepła i oszczędność energii

Zmniejszenie strat ciepła i oszczędność energii dzięki prawidłowej izolacji termicznej instalacji sanitarnych

Wszyscy chcemy ograniczać koszty eksploatacji naszych domów i mieszkań. Jednym z elementów, który może przyczynić się do oszczędności jest właściwa izolacja termiczna instalacji sanitarnych. Dzięki temu uda nam się zminimalizować straty ciepła, a tym samym zmniejszyć zużycie energii.

Izolacja rur i kanałów daje wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala uniknąć problemu zamarzającej wody w rurach prowadzących na zewnątrz budynku. Warto jednak pamiętać, że izolacja ta powinna być właściwie wykonana, to znaczy dostosowana do warunków panujących wokół instalacji sanitarnych.

1. Oddzielne obudowy dla różnych rodzajów instalacji
Podstawową zasadą jest oddzielenie instalacji zimowej (np. doprowadzającej wodę do budynku) od ciepłej (np. odprowadzającej wodę z łazienki czy kuchni). Należy przy tym zwrócić uwagę na rodzaj materiałów użytych do izolacji – dla rur ciepłej wody trzeba użyć innych izolacji niż dla rur zimnej wody.

2. Prawidłowe przyleganie izolacji
Niezwykle istotne jest także to, by izolacja przylegała do rur lub kanałów bez przesuwania się czy obsuwania, co uniemożliwiłoby prawidłowe jej działanie. Niewłaściwie izolowana instalacja nie dość, że będzie powodować zwiększone straty ciepła, to jeszcze zwiększy ryzyko powstawania awarii.

3. Izolacja przyłączy
Warto również zadbać o prawidłowe izolowanie przyłączy, np. przyłącza ciepłej wody podgrzewającej wodę użytkową. W tym przypadku warto będzie skorzystać z materiałów wysoce elastycznych, co umożliwi uniknięcie pęknięć i nieszczelności w tym miejscu.

4. Określenie grubości izolacji
Kolejnym ważnym czynnikiem przy izolacji termicznej jest adequate określenie grubości izolacji, która będzie musiała zabezpieczyć rury przed utratą ciepła. W tym celu należy pamiętać o różnicach w temperaturze między pomieszczeniem, a miejscem, gdzie przebiegają rury czy kanały.

5. Minimalizacja strat ciepła
Odpowiednio wykonana izolacja termiczna przyczyni się do zminimalizowania strat energii – warto jednak pamiętać, że oprócz tego istnieją inne sposoby, które poszerzą ten efekt, np. instalacja ogrzewania podłogowego czy przyjęcie określonych zasad dotyczących wentylacji budynku.