Procesy przetwarzania tłuszczów, bliższe informacje.

Procesy przetwarzania tłuszczów, bliższe informacje.

W zakładach przemysłu tłuszczowego procesy w oparciu o wykorzystanie przy tym technologii mają na celu podwyższenie temperatury topnienia tłuszczów oraz uzyskana w ten sposób uzyskanie twardszej konsystencji końcowego produktu, wyrobu.

Proces utwardzania kwasów tłuszczowych od wewnątrz, nieco bliżej

Proces utwardzania tłuszczów jest możliwy poprzez wykonane celowego zmieszania tłuszczu o niskiej temperaturze topnienia z tym, wysokotopliwym.
Następnie etap to: uwodnienia części lub wszystkich podwójnych wiązań cząsteczek będących w kwasach tłuszczowych..
W kolejnej fazie tego procesu następuje przestryfikowanie za pomocą wysokotopliwych tłuszczów tłuszczów niskotopliwych
Na kolejnym końcowym już etapie przetwarzania tłuszcz poddawany zostaje chemicznej izomeryzacji wiązań podwójnych.
Dzięki czemu sam proces utwardzania tłuszczów przebiega szybciej oraz sprawniej

Przestryfikowanie to nowoczesną metoda wytwarzania tłuszczu o konsystencji stałej. Mającej dużo wyższej wartości żywieniowej w porównaniu z tłuszczami częściowo uwodornionymi..Metoda ta stosowana w ceku uzyskani innej konsystencji tłuszczów w łagodnych warunkach, bez strat cennych składników odżywczych i przy braku dla nich produktów ubocznych.
Przede wszystkim najpowszechniej stosowaną techniką utwardzania kwasów tłuszczowych, głównie. olejów, jest forma uwodnienia..
Ma ona swoje zastosowania w czasie produkcji tłuszczów w masłach itd,
Proces uwodniania odbywa się w autoklawie/ reaktorze w temperaturze mieszczącej się w przedziale od 37°C do 180°C, z użyciem przepływu wodoru w obecności katalizatora..